Digitální COVID certifikáty – základní informace

Digitální COVID certifikát je potvrzení, kterým lze prokázat, že daná osoba byla očkována, prodělala nemoc COVID-19, nebo má negativní výsledek AG nebo PCR testu.

 

Obsah:

Kde a jak získat certifikát ↓
Uznávané varianty a formáty certifikátu ↓
Prvky certifikátu a jeho obsah ↓
Kdo a kde kontroluje certifikáty v ČR ↓
Kdo kontroluje certifikáty při cestování ↓

 

Kategorie často kladených dotazů:

Obecné dotazy k certifikátům a jejich obsahu
Vystavení a platnost Digitálních COVID certifikátů v ČR
Ověřování certifikátů a osobní údaje
Použití Digitálního COVID certifikátu při cestování

 

 

Kde a jak získat certifikát

Primární metody získání certifikátu jsou elektronické:
 • Nově vydaný certifikát (nejen o provedeném očkování, ale taky o prodělaném onemocnění ne starším než 180 dnů nebo provedeném testu z nedávné minulosti) lze vyzvednout na Očkovacím portálu občana (návod k přihlášení naleznete zde). Po proběhlém očkování přijde každému informační email s odkazem a postupem.
 • Od 1.7. je k dispozici také mobilní aplikace Tečka (informace o tom jak a kde ji získat, spolu s nápovědou k jejímu užití naleznete zde) která má stejné funkce jako portál, a umožňuje stahovat certifikáty do mobilního telefonu a nosit je tak s sebou v kapse, bez nutnosti připojení k internetu. Výhodou aplikace je rovněž automatické načítání nových certifikátů.
Alternativní metody získání certifikátu (na vyžádání na testovacích a očkovacích místech):
 • Většina očkovacích míst a většina odběrových míst AG testů vám na místě hned po dokončení očkování (druhá dávka dvoudávkové vakcíny nebo první dávka jednodávkové) na vyžádání mohou vytisknout papírovou verzi certifikátu.
 • Očkovací místa, praktičtí lékaři nebo odběrová místa AG testů, kteří provedli vaše očkování, odběr nebo vyhodnocení testu, mohou na vyžádání odeslat váš certifikát e-mailem. Podmínkou je korektně zadaný e-mailový a telefonický kontakt v registraci k očkování nebo v žádance o test.
 • Váš praktický lékař může kdykoliv vytisknout nebo odeslat e-mailem kterýkoliv z vašich certifikátů. Doporučujeme předem telefonicky ověřit, že tuto službu praktický lékař poskytuje.

 

Jak dlouho trvá vystavení certifikátů?
 • Certifikáty očkování (první i druhá dávka) jsou obvykle vystaveny do několika minut po provedení očkování, resp. po provedení záznamu o očkování do systému ISIN OČKO na očkovacím místě
 • Certifikát o provedeném AG testu je vystaven nejpozději tentýž den (den odběru)
 • Certifikát o provedeném PCR testu je vystaven až po provedení vyšetření v laboratoři a doručení výsledku do centrálních systémů.
 • Vyšetření v laboratoři může trvat až 48 hodin od odběru. Není garantováno, že SMS s výsledkem, zasílaná přímo laboratoří, odchází ve stejný moment, jako výsledky do centrálního systému. Po obdržení SMS s výsledkem může vystavení certifikátu trvat ještě několik hodin (až půl dne)
 • Certifikát o prodělané nemoci je vystaven na základě pozitivního výsledku PCR testu. Certifikát je dostupný 11-tý den po pozitivním PCR testu

 

Uznávané varianty a formáty certifikátu

PDF certifikát (lze i vytisknout) dle standardu EU DCC vydaný online na Očkovacím portálu občana (nápověda pro přihlášení do portálu zde)
QR kód dle standardu EU DCC v mobilní aplikaci Tečka (nápověda k aplikaci je dostupná zde)
PDF certifikát dle standardu EU DCC zaslaný na vyžádání na e-mail očkovacím nebo odběrovým místem
Vytištěný certifikát dle standardu EU DCC od praktického lékaře nebo na vyžádání na místě očkování nebo odběru

Další uznávané formáty:
 • Starší formáty certifikátu očkování vydané na očkovacích místech před 1.6.2021
 • Starší formát certifikátu testu dle vzorů dostupných zde, vydaný odběrovým místem AG testů nebo akreditovanou laboratoří pro PCR test

 

Prvky certifikátu a jeho obsah

Hlavní prvky:
 • je založen na standardu EU a umožňuje mezinárodní použití certifikátů – od 1.7. je povinnost EU států uznávat EU DCC
 • má elektronickou (PDF, QR kód) a/nebo tištěnou podobu
 • základem EU DCC je QR kód, který obsahuje elektronicky čitelné informace a elektronický podpis vydávající organizace
 • je v jazyce vydávajícího členského státu a anglicky
 • kompletní kontrola zahrnuje kontrolu QR kódu (mobilní aplikací – v případě ČR se jmenuje čTečka, nápovědu pro aplikaci naleznete zde) a kontrolu identity držitele
Údaje na certifikátu:
 • základní identifikační informace držitele – jméno, příjmení, datum narození – neobsahuje čísla dokladů, čísla pojištění ani rodná čísla
 • detailní informace o provedeném očkování nebo testu – datum, místo očkování nebo testu, typ a výrobce vakcíny nebo testu, počet a data aplikace dávek vakcíny, výsledek testu
 • název vydávající organizace a státu, datum vydání a jedinečný identifikátor

 

 

 

 

Kdo a kde kontroluje certifikáty v ČR

1) Cizinecká policie při příjezdu nebo příletu do země
2) Policie ČR a hygienická služba kdekoliv
3) Provozovatelé služeb a akcí, kteří mají povinnost kontrolovat účastníky při vstupu:
 • holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže
 • krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb
 • lázeňskou léčebně rehabilitační péči
 • sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a tanečních studií, posiloven a fitness center
 • umělých koupališť, wellness zařízení, sauny a solné jeskyně
 • zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav
 • zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let
 • koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě
 • veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy
 • voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků
 • provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin

 

 

Kdo kontroluje certifikáty při cestování

Dle nařízení EU jsou od 1.7. všude v EU platné EU DCC certifikáty, každý stát EU si určuje svoje kritéria časové platnosti.

1) Policie nebo pohraničníci cílové nebo tranzitní země (v ČR cizinecká policie)
2) Zaměstnanci letiště nebo letecké společnosti při odletu, případně cestovní kanceláře
3) Provozovatelé služeb a akcí v cílové zemi dle lokálních pravidel
4) Zaměstnavatel své zaměstnance vracející se ze zahraničí

 

Pravidla ostatních zemí jsou dostupná na webových stránkách MZV: