Nápověda pro aplikaci Tečka

 

Aplikace Tečka umožňuje načtení, správu a prezentaci Digitálních COVID certifikátů na vašem mobilním zařízení.

Více o Digitálních COVID certifikátech si můžete přečíst zde.

 

Obsah:

Jak aplikace Tečka funguje? ↓
Kde získám aplikaci Tečka? ↓
Průvodce aplikací Tečka ↓
Často kladené dotazy k aplikacím čTečka a Tečka

 

Návod k aplikaci Tečka ke stažení

Tecka_navod_k_pouziti

 

Jak aplikace Tečka funguje?

Do aplikace je možné načíst certifikáty jedné nebo více osob (např. členů rodiny), a to postupným přihlášením těchto osob do Očkovacího portálu občana nebo naskenováním QR kódu z jejich certifikátů (papírových či jinak zobrazených).
Po prvním přihlášení se aplikace bude připojovat již automaticky. U osoby přihlášené do portálu aplikace následně automaticky načítá aktualizace certifikátů (např. druhou dávku očkování, nové výsledky testů atd.)
Aplikace zobrazuje seznam osob a pro každou z nich dále také seznam načtených certifikátů, včetně rozlišení na platné a neplatné. Elektronický podpis a platnost načtených certifikátů vyhodnocuje aplikace bez připojení k Internetu, s použitím uložených pravidel.
U každého certifikátu je možné zobrazit QR kód a identifikační údaje osoby, pro účel prezentace kontrolorům. V případě potřeby je dále možné zobrazit i detaily certifikátu, včetně informace o typu vakcíny, či provedeném testu.
Aplikace aktualizuje svoje pravidla (validační pravidla a podpisové certifikáty států EU) a certifikáty osob zalogovaných do Očkovacího portálu při každém spuštění nebo na vyžádání uživatele.

 

 

Kde získám aplikaci Tečka?

Aplikace je dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android:

 

 

 

Průvodce aplikací Tečka

Podívejte se, jak budete postupovat krok po kroku.

 

Jazykové nastavení aplikace (pouze pro iOS)

Aplikace podporuje češtinu a angličtinu. Jazyk aplikace je standardně zvolen podle jazykového nastavení operačního systému zařízení. Je nutné nejprve zkontrolovat, zda máte v nastavení telefonu nastaven žádoucí jazyk, nebo zda je alespoň přidán do seznamu preferovaných jazyků. Tuto volbu naleznete zde: Nastavení (Settings) > Obecné (General) > Jazyk a oblast (Language & Region) > Preferované pořadí jazyků (Preferred language order). Následně již ve vašem telefonu v Nastavení (Settings) můžete scrollovat dolů až na nastavení jednotlivých aplikací, kde zvolíte aplikaci a následně můžete zvolit i preferovaný jazyk.

 

 

1. Souhlas s podmínkami používání aplikace a zpracováním osobních údajů

Nejprve musíte souhlasit s informacemi o zpracování osobních údajů kliknutím na tlačítko ROZUMÍM v dolní části obrazovky.

Detailní podmínky používání si můžete přečíst také zde.

 

2. Nastavení zabezpečení aplikace – PIN kód

Nejprve je nutné nastavit zabezpečení aplikace.

Po prvním spuštění jste vyzváni k zadání PIN kódu, který budete používat k přihlašování.

Pro nastavení PIN kódu je třeba ho zadat a opakovaným zadáním na další obrazovce jeho správnost potvrdit.

 

3. Nastavení zabezpečení aplikace – otisk prstu / FaceID

Uživatelé, kteří mají chytré telefony umožňující ověření pomocí otisku prstu, či Face ID mají v dalším kroku možnost tento typ ověřování nastavit nad rámec PINu.

Tato volba nabízí jednodušší a rychlejší přihlášení, protože při jejím použití není nutné již zadávat PIN.

 

Pro možnost využívat biometrické přihlašování musí být tato funkce ve Vašem zařízení povolena a nastavena.

Aplikace přejímá nastavení telefonu:

 • Biometrické přihlašování
 • Velikost textu

 

4. Hlavní obrazovka

Kliknutím na modré tlačítko PŘIDAT OSOBU, nebo ikonu ‚+‘ v horní liště, vyvoláte možné volby načtení certifikátů do aplikace.

Kliknutím na obálku si můžete přečíst aktuální zprávy, například o boosteru.

Kliknutím na žlutý pruh ve spodní části obrazovky vyvoláte pole s informací o času poslední aktualizace pravidel aplikace. Na stejném místě lze pomocí volby AKTUALIZOVAT PRAVIDLA vyvolat stažení aktuální verze validačních pravidel. Tato pravidla se stahují také automaticky, každých 24 hodin.

Kliknutím na ozubené kolečko vpravo nahoře vyvoláte stránku možností, která je detailněji popsána v dalším kroku.

 

5. Možnosti

Na stránce Možnosti lze upravit nastavení zabezpečení aplikace – můžete si zde nastavit jiný kód PIN nebo dodatečně aktivovat či naopak vypnout Ověření pomocí otisku prstu, či Face ID.

Také můžete zobrazit seznam zařízení na kterých jste přihlášeni a případně některá zařízení odebrat a stejným způsobem můžete spravovat vaše mandáty.

Dále si zde můžete zobrazit nápovědu a podmínky používání aplikace.

Kliknutím na ikonu telefonu a nápis POTŘEBUJETE PORADIT zahájíte telefonní hovor z vašeho zařízení na linku covid podpory, kde se s vámi spojí operátor. Tento hovor je zdarma.

 

6. Přidání osoby – možnosti načtení certifikátu

Aplikace nabízí 3 možnosti načtení certifikátu.

První volba umožní, pomocí jednoho z identifikačních prostředků Identity občana (dříve eidentita.cz), propojit aplikaci s Očkovacím portálem, odkud načte aktuální certifikáty a automaticky pak bude stahovat i všechny budoucí aktualizace.

Druhá volba umožní uživatelům jednorázově načíst certifikát pomocí SMS kódu po přihlášení do Očkovacího portálu. 

Poslední a možná i nejjednodušší možností, pokud máte po ruce certifikát s čitelným QR kódem v papírovém či jiném formátu, můžete ho načíst pomocí fotoaparátu vašeho mobilního zařízení.

 

7. Přidání osoby – Identita občana (dříve eidentita.cz)

Pokud chcete načíst certifikát do aplikace z Očkovacího portálu, pomocí Identity občana, je nutné abyste měli aktivovaný alespoň jeden z identifikačních prostředků Identity občana.

Více o jednotlivých identifikačních prostředcích a jak je získat se můžete dočíst zde: https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/identitaobcana/

 

8. Přidání osoby – Jednorázový SMS kód

Jednorázový SMS kód umožní načtení aktuálního certifikátu z Očkovacího portálu občana

Je možné ho získat dvěma způsoby, a to: 

 1. po zadání kombinace rodného čísla a čísla občanského průkazu,
 2. nebo čísla mobilního telefonu, emailu a data narození.

Více o přihlašování do Portálu občana zde

 

9. Scan QR kódu – povolení fotoaparátu

Před samotným skenováním QR kódu musíte při prvním použití povolit aplikaci Tečka přístup
k fotoaparátu vašeho mobilního telefonu

Tato obrazovka je rozdílná v závislosti na konkrétním typu vašeho zařízení.

 

10. Scan QR kódu

Do náhledu skenované oblasti, kterou ohraničuje světlejší rámeček ve středu obrazovky, umístěte QR kód na certifikátu.

QR kód má tuto podobu:

Obvykle je na certifikátu umístěn vpravo nahoře (avšak jeho umístění se může lišit u různých vydavatelů).

Můžete skenovat vytištěné papírové certifikáty nebo jejich digitální zobrazení na obrazovce jakéhokoliv zařízení. 

V dolní části můžete kliknutím na ikonu složky s lupou načíst QR kód z vašich uložených fotografií. Kliknutím na ikonu žárovky zapnete přisvícení.

 

11. Přehled načtených osob

Po úspěšném načtení informací do aplikace, uvidíte na hlavní obrazovce přehled osob jejichž certifikáty máte načteny.

V přehledu je vždy vidět ikona znázorňující stav certifikátu (zelená značí platný a červená naopak neplatný), dále je zde jméno majitele a jeho datum narození.

Kliknutím na jméno osoby v přehledu otevřete přehled všech certifikátů, které máte pro danou osobu v aplikaci načtené.

 

12. Přehled certifikátů vybrané osoby

V detailu zvolené osoby, je vidět přehled všech načtených certifikátů.

Pomocí tlačítka Zobrazit i neplatné certifikáty lze v přehledu zobrazit i certifikáty co již nejsou platné.

V náhledu je informace o druhu certifikátu a jeho platnosti (včetně termínu vypršení u platných certifikátů).

V případě očkovacího certifikátu je zde vidět také druh vakcíny, u certifikátů o testování pak druh provedeného testu.

Kliknutím na jednotlivý certifikát otevřete jeho náhled, včetně QR kódu.

Kliknutím na bílou ikonu odpadkového koše v pravém horním rohu odstraníte z aplikace osobu a všechny její doposud načtené certifikáty.

 

13. Certifikát – náhled certifikátu

Proklikem na vybraný certifikát z přehledu lze zobrazit náhled s QR kódem, jménem a datem narození držitele certifikátu.

Takovýto náhled je vhodný k prezentaci při kontrole.

POZOR, stejný náhled lze zobrazit i u neplatných certifikátů!

Informaci o stavu a platnosti lze zobrazit po prokliku do detailu certifikátu, nebo určit dle barevného rozlišení v přehledu na předchozí obrazovce.

Kliknutím na tlačítko PODROBNOSTI zobrazíte detailní informace certifikátu, včetně informace o jeho platnosti.

Kliknutím na tři tečky vpravo nahoře zobrazíte Možnosti sdílení (viz další bod).

Kliknutím na bílý křížek vlevo nahoře se vrátíte na hlavní obrazovku.

 

 

14. Certifikát – možnosti sdílení

V možnostech sdílení můžete Stáhnout PDF certifikát, Sdílet QR kód jako obrázek nebo Sdílet data ve formátu *.hcert.

Kliknutím na otazník zobrazíte nápovědu k aplikaci Tečka.

Kliknutím na modrý křížek menu možnosti sdílení uzavřete.

 

15. Certifikát – detail platného certifikátu

Na obrazovce detailu platného certifikátu vidíte tyto informace:

 • jméno držitele certifikátu
 • datum jeho narození
 • informace o vydavateli
 • unikátní identifikátor, stav a platnost certifikátu (pro zobrazení této informace je nutné scrollovat do spodní části)

V případě certifikátu o provedeném očkování se zobrazí informace o typu vakcíny, v případě certifikátu o provedeném testu pak typ testu, včetně data kdy byl proveden.

Kliknutím na bílou šipku vlevo nahoře se vrátíte na náhled s QR kódem.

Kliknutím na EN vpravo nahoře přepnete popisky údajů do angličtiny.

Kliknutím na tři tečky vpravo nahoře zobrazíte Možnosti sdílení.

 

16. Certifikát – detail neplatného certifikátu

Na obrazovce detailu neplatného certifikátu vidíte tyto informace:

 • jméno držitele certifikátu
 • datum jeho narození
 • informace o vydavateli
 • unikátní identifikátor, stav certifikátu a důvod neplatnosti (pro zobrazení této informace je nutné scrollovat do spodní části)

V případě certifikátu o provedeném očkování se zobrazí informace o typu vakcíny, v případě certifikátu o provedeném testu pak typ testu, včetně data kdy byl proveden.

Kliknutím na bílou šipku vlevo nahoře se vrátíte na náhled s QR kódem.

Kliknutím na EN vpravo nahoře přepnete popisky údajů do angličtiny.

Kliknutím na tři tečky vpravo nahoře zobrazíte Možnosti sdílení.

 

17. Správa zařízení osoby – seznam přihlášených zařízení

Seznam přihlášených zařízení zobrazíte kliknutím na položku Správa osob na zařízeních na obrazovce Možnosti

Před zobrazením se identifikujte s některou z nabízených možností.

 

18. Správa zařízení osoby – odstranění přihlášeného zařízení

Vybrané zařízení můžete odstranit potažením příslušného řádku doleva a následným kliknutím na tlačítko Smazat.

 

19. Správa mandátů – seznam udělených mandátů

Seznam udělených mandátů zobrazíte kliknutím na položku Správa mandátů na obrazovce Možnosti

Před zobrazením se identifikujte s některou z nabízených možností.

 

20. Správa mandátů – zrušení udělení mandátu

Udělení mandátu můžete zrušit potažením příslušného řádku doleva a následným kliknutím na ikonu koše.