Často kladené dotazy k ověřování certifikátů a osobním údajům

 

Jakým způsobem bude probíhat ověření platnosti certifikátů?

Platnost certifikátů, resp. QR kódů  bude ověřovat validační mobilní aplikace čTečka nebo obdobné aplikace jiných států. Aplikace čTečka bude dostupná od poloviny června 2021.Vlastní ověřovací aplikaci mohou si vytvořit i další státní i soukromé organizace, technické standardy jsou veřejné.

Ověření platnosti certifikátů probíhá ve dvou krocích

  • ověření elektronického podpisu (jestli je certifikát vydaný autorizovanou osobou a není padělaný)
  • validace podle pravidel platnosti daného státu (tj. časová pravidla platnosti, uznávané typy AG testů, atd)

Třetím krokem pro kompletní ověření je

  • ověření totožnosti držitele certifikátu, např. kontrolou jeho dokladů, jestli jde o stejnou osobu, pro kterou byl vystaven certifikát (kontrola podle jména a data narození)

 

Jaké všechny údaje o mě uvidí „kontrolor“ certifikátů?

EU Digitální COVID certifikát uvádí základní informace potřebné pro identifikaci osoby – jméno, příjmení, datum narození, neobsahuje čísla dokladů, čísla pojištění ani rodná čísla – a detailní informace o provedeném očkování nebo testu – datum, místo očkování nebo testu, typ a výrobce vakcíny nebo testu, počet a data aplikace dávek vakcíny, výsledek testu. Certifikát o prodělaném onemocnění COVID obsahuje datum prvního pozitivního PCR testu.

Certifikát dále obsahuje název vydávající organizace a státu, datum vydání a jedinečný identifikátor.

EU Digitální certifikát je koncipován jako sada faktických informací, které si ověřující strana může vyhodnotit na základě pravidel příslušné země. Nejde tedy o certifikát anonymní, ani o “jednoduchou ANO/NE informaci”.

 

Jak lze zabránit, aby ověřující strana shromažďovala moje osobní a zdravotní informace?

Úplně tomu lze zabránit jen tak, že nebudete používat služby a navštěvovat akce, které vyžadují kontrolu vašeho COVID zdravotního stavu, případně cestovat do zahraničí. 

Riziko, že ověřující osoba využije, nebo bude dokonce nějakým způsobem shromažďovat osobní údaje kontrolovaných, je omezováno několika způsoby – jsou uvedeny pouze základní údaje, ne čísla dokladů, ověřovací aplikace čTečka údaje o kontrolovaných osobách neukládá ani nikam neposílá, mimořádná opatření MZ sběr osobních údajů při ověřování zakazují.

Mimořádná opatření MZ vycházejí z principu, že toto riziko je vyváženo přínosem opatření pro veřejné zdraví. 

 

Je pro ověření QR kódu potřeba připojení k Internetu?

Pro vlastní ověřování není připojení k Internetu třeba. Ověřující aplikace pouze potřebuje občas aktualizovat konfiguraci – seznamy podpisových klíčů členských států EU a aktuální validační pravidla ze serveru ÚZIS.

 

Nemám chytrý telefon, mohu cestovat/chodit do provozoven s papírovým certifikátem?

Ano, papírový certifikát s dobře čitelným QR kódem je rovnocenně použitelný.