Často kladené dotazy k použití Digitálního COVID certifikátu při cestování

 

Které typy/výrobce AG testy uznávají ostatní země EU? Kde najdu tyto informace? Jak zjistím, kterým typem AG testu testuje které OM? 

od 1.7. budou všechny členské státy EU muset uznávat testy z následujícího seznamu provedené profesionálním zdravotnickým zařízením

 

Platí Digitální COVID certifikát jenom pro vstup do jiných členských států EU, nebo i ke službám a akcím v dané zemi?

Každá země stanovuje pravidla k uznávání a platnosti cizích certifikátů pro  služby a akce na svém území.V případě, že svým občanům – resp. držitelům Digitálního COVID certifikátu ze své vlastní země, umožňuje přístup ke službám, musí stejně přistupovat i k držitelům Digitálního COVID certifikátu z jiného členského státu. Samozřejmě v případě, že splňuje podmínky stanovené daným státem (např. délka platnosti testu, využitelnost po 1.dávce očkování, apod.). Uznatelné nemusí, nicméně může být, pouze očkování očkovací látkou, která nebyla schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, i když tato osoba bude mít vystavený Digitální COVID certifikát. Toto však držitelům českého Digitálního COVID certifikátu nehrozí. 

 

Které další země už EU Digitální COVID certifikáty používají?

Po 1.7. 2021 musí všechny členské státy EU uznávat certifikáty ze všech ostatních členských států EU.

 

Přijel jsem ze „země EU“ a mám její certifikát. Česká strana mi na hranicích nechce uznat certifikát. Kam se mám obrátit?

Po 1.7. 2021 musí všechny členské státy EU uznávat certifikáty ze všech ostatních členských států EU. Mohou si však určit vlastní pravidla platnosti jednotlivých typů certifikátů, tj. např.dobu platnosti AG testu apod. 

 

Budou občané, kteří ještě nejsou očkovaní, moci cestovat do jiné země EU?

Ano. Digitální zelený certifikát by měl volný pohyb v rámci EU usnadnit. Nebude nezbytnou podmínkou pro volný pohyb, který je základním právem v EU. Digitální zelený certifikát navíc může doložit výsledky testů, které jsou často vyžadovány v rámci platných omezení v oblasti veřejného zdraví. Certifikát představuje příležitost, jež mohou členské státy využít a upravit stávající epidemiologická omezení. Očekáváme, že doklad o zdravotním statusu, který osoba má ve vztahu ke covidu-19, budou v zájmu snazšího cestování státy brát v úvahu.

 

Jak certifikát usnadní volný pohyb?

Digitální zelené certifikáty se budou akceptovat ve všech členských státech EU. Díky tomu bude možné omezení, která jsou v současné době zavedena, snáze koordinovaným způsobem odstranit. Občané EU nebo státní příslušníci třetí země legálně pobývající v EU nebo s bydlištěm na jejím území, kteří budou držiteli digitálního zeleného certifikátu, budou při cestování osvobozeni od omezení volného pohybu stejným způsobem jako občané členského státu, do kterého držitelé certifikátu zavítají. Bude-li členský stát nadále vyžadovat, aby držitelé digitálního zeleného certifikátu podstoupili karanténu nebo test, musí to oznámit Komisi a všem ostatním členským státům a toto rozhodnutí odůvodnit.

 

Záleží na tom, kterou vakcínou jsem očkován/a?

Certifikát o očkování bude vystaven každé očkované osobě, bez ohledu na vakcínu. Pokud jde o výjimku z omezení volného pohybu, členské státy musí přijímat certifikát o očkování v případě všech vakcín, které získaly registraci EU. Uznávání ostatních vakcín (např. Sputnik, Sinovac, …) je na rozhodnutí jednotlivých států.